Google Search Console

Google Search Console tạm thời bỏ tính năng yêu cầu lập chỉ mục

Tính năng này sẽ trở lại trong vài tuần tới trong khi Google thực hiện các thay đổi về cơ sở hạ tầng.Google cho biết họ đã tắt tính năng “Yêu cầu lập chỉ mục” của Công cụ kiểm tra URL trong Google Search Console. Tính năng này đã bị tắt “để thực hiện một số thay đổi về cơ sở hạ tầng.” Google cho biết tính năng này sẽ trở lại trong vài tuần tới.

Bản thông báo. Google đã đăng thông báo này trên Twitter: https://twitter.com/googlewmc/status/1316463867296395268

Lập chỉ mục bình thường không bị ảnh hưởng. 

Google cho biết họ sẽ tiếp tục lập chỉ mục các trang web thông qua việc thu thập thông tin và lập chỉ mục bình thường. Nó được liên kết với tài liệu dành cho nhà phát triển này về cách Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục web.

Nhưng bạn hiện không thể sử dụng tính năng Yêu cầu lập chỉ mục trong Search Console để đẩy nội dung lên Google Tìm kiếm.

John Mueller của Google đã làm rõ điều này trên Twitter:https://twitter.com/JohnMu/status/1316471935937769478

Khiếu nại gần đây. 

Gần đây đã có rất nhiều phàn nàn , chủ yếu xuất phát từ các lỗi lập chỉ mục liên tục , xung quanh việc Google không lập chỉ mục nội dung đủ nhanh.

Bạn có đang quan tâm các vấn đề này không?

Rất nhiều SEO đã sử dụng nút yêu cầu lập chỉ mục trong vài tuần qua trong khi Google đang gặp vấn đề về lập chỉ mục. Đó là cách của họ để đẩy nội dung mà Google đang gặp khó khăn trong việc lập chỉ mục. Có thể chúng ta đang làm quá mức và Google không thể xử lý tất cả? Có thể có những lỗi khác với lập chỉ mục khiến Google phải đóng nó? Chúng tôi không chắc.

Google Search Console sẽ sớm bật lại tính năng lập chỉ mục, hiện tại, bạn không thể đẩy nội dung lên Google bằng tính năng Yêu cầu lập chỉ mục trong Google Search Console.

 

5/5 - (8 bình chọn)