Mẫu hợp đồng seo website mới nhất 【Update 14/07/2024】

mẫu hợp đồng seo web 2021

Tham khảo mẫu hợp đồng SEO Website mới nhất 【Update 14/07/2024】 do Dịch vụ seo Fame Media biên soạn. Tuỳ vào những giao ước, quy định giữa hai bên mà phương thức thanh toán, thời gian sẽ khác nhau

Thông thường ngoài việc cam kết thứ hạng từ khoá, mẫu hợp đồng seo website có kèm theo các cam kết về traffic, các chỉ số website. 

Và để giúp các bạn có thể dễ dàng trong việc làm hợp đồng seo từ khóa website. Đào Tạo SEO Fame Media xin gửi đến các bạn, anh chị em trong nghề file hợp đồng cung cấp dịch vụ seo do chính Fame Media biên soạn.

-> Có thể bạn quan tâm: Dịch Vụ Chăm Sóc Website

mẫu hợp đồng seo web 2021Hi vọng rằng với mẫu hợp đồng SEO Website các bạn có thể tham khảo sử dụng, để nâng cấp chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

>Có thể bạn quan tâm: SEO youtube

Cũng như tiết kiệm thời gian trong việc soạn hợp đồng SEO… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

HỢP ĐỒNG SEO WEBSITE

Số:     06112010/Seo /Fame Media-XXX.

(V/v:dịch vụ chạy quảng cáo)

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số  91/2015/QH13  ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
 • Căn cứ luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 và các Nghị định, Thông tư, Văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Căn cứ luật Quảng cáo 2012
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng hiện tại của hai bên.

 Hôm nay, ngày 14/ tháng 07/ năm 2024. Chúng tôi gồm:

 1. BÊN BÁN DỊCH VỤ (BÊN A):  CÔNG TY TNHH FAME MEDIA.

Đại diện          : Ông NGUYỄN PHÚ DANH               – Chức vụ: Giám đốc.

Địa chỉ            :  38/3/1 Trần Văn Mười, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, VN

Điện thoại       : 0938.909.901 

Mã số thuế      : 0316378944

Tài khoản        : 89446688 tại ngân hàng ACB -PGD Châu Văn Liêm.

 1. BÊN MUA DỊCH VỤ (BÊN B): 

Đại diện           : Ông                       – Chức vụ:  

Địa chỉ             : .

Điện thoại        : 

Mã số thuế       :                          

Tài khoản : ………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng quảng cáo với nội dung sau:

ĐIỀU I: DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ

Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ và Bên B đồng ý sử dụng dịch vụ quảng cáo Bên A cung cấp cho nhãn hàng XXX với chi tiết như sau:

SốDịch vụĐ.vịSL  Đơn giá    Thành tiền  
TT  (VNĐ)    (VNĐ)  
1Dịch vụ SEO Basic

(11/2020 ~04/2021)

Gói156.000.000d56.000.000d  
 TỔNG CỘNG56.000.000d  
 TỔNG THANH TOÁN56.000.000d  

Tổng giá trị:Năm mươi sáu triệu đồng ./. (Giá bao gồm VAT 10%)

(Chi tiết tại phụ lục 06112020-DICHVUSEOTPHCM/FAME-XXX)

ĐIỀU II: THỜI GIAN BÀN GIAO

Địa điểm và thời gian bàn giao:

 • Địa điểm bàn giao: 
 • Thời gian thực hiện: 6 tháng kể từ ngày bên B nhận được thanh toán đợt 1 của bên A.

ĐIỀU III: HÌNH THỨC THANH TOÁN

 • Bên B thanh toán cho bên A được chia làm 6 đợt như sau:
 • Đợt 1: Bên B sẽ thanh toán số tiền 24,640,000VND (Hai mươi bốn triệu sáu tram bốn mươi ngàn  đồng) cho bên A để xác nhận hợp đồng có hiệu lưc.
 • Đợt 2: Bên B sẽ thanh toán tiếp số tiền 7,392,000VND (bảy triệu ba trăm chín mươi hai ngàn đồng) cho bên A sau 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
 • Đợt 3: Bên B sẽ thanh toán tiếp số tiền 7,392,000VND (bảy triệu ba trăm chín mươi hai ngàn đồng)  cho bên A sau 1 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 2.
 • Đợt 4: Bên B sẽ thanh toán tiếp số tiền 7,392,000VND (bảy triệu ba trăm chín mươi hai ngàn đồng)  cho bên A sau 1 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 3.
 • Thanh toán bằng tiền chuyển khoản (Việt Nam đồng).
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên B chuyển tiền thanh toán đợt 1 cho bên A.

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 1. Trách nhiệm của bên A
 • Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung và thời hạn được quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.
 • Xây dựng, duy trì hoạt động ổn định của các website, cung cấp dịch vụ cho Bên B trong thời gian chạy quảng cáo. 
 • Bên A đảm bảo có toàn quyền khai thác và cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các website ,này, không để quảng cáo của Bên B bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quyền khai thác quảng cáo của Bên A đối với các website này.
 • Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của Bên B về chất lượng dịch vụ. Thời gian giải quyết là hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi nhận được thông báo hoặc khiếu nại từ Bên B, trường hợp nếu Bên A không thể giải quyết trong thời gian cam kết, Bên A phải thông báo cho Bên B về thời gian xử lý dự kiến. 
 • Hướng dẫn Bên B thực hiện đúng quy định của pháp luật về khai thác và sử dụng các tài nguyên internet khi Bên B có yêu cầu.
 • Trường hợp website của Bên A bị trục trặc kỹ thuật (do lỗi mạng, hacker tấn công, lỗi hệ thống hoặc các sự cố khác) không vận hành được hoặc bị gián đoạn trong khoảng thời gian thực hiện Hợp đồng thì Bên A có trách nhiệm chạy bù thời gian quảng cáo bị gián đoạn bởi các sự cố này cho Bên B.
 • Trường hợp website của Bên A có thay đổi dẫn đến một số vị trí không còn thì Bên A sẽ thay thế các vị trí khác tương đương với giá trị của vị trí cũ cho Bên B.
 • Trường hợp website của Bên A phải ngừng hoạt động theo quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Bên A phải ngay lập tức thông báo cho Bên B để cùng xem xét giải quyết.
 • Bên A có quyền từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ quảng cáo có nội dung vi phạm pháp luật, quảng cáo vi phạm bản quyền khi có đầy đủ cơ sở và chứng cứ chứng minh.
 1. Trách nhiệm của bên B
 • Cung cấp cho Bên A đầy đủ các thông tin, tư liệu, hình ảnh, banner quảng cáo (trong trường hợp Bên B tự thiết kế) để Bên A tiến hành các công việc theo mô tả tại Điều 1 của Hợp đồng này. 
 • Chịu trách nhiệm về quyền sử dụng và đăng tải đối với các thông tin, hình ảnh cung cấp cho Bên A để thực hiện quảng cáo. Trường hợp nếu có bất kỳ thông tin, hình ảnh, tư liệu nào bị khiếu nại, khiếu kiện bởi bên thứ ba, Bên B có trách nhiệm giải quyết và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn và đảm bảo cho Bên A không bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi các sự kiện này.
 • Cam kết các nội dung quảng cáo tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo, thuần phong mỹ tục; không đưa các thông tin, hình ảnh phản cảm, dung tục vào nội dung quảng cáo; không quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ cấm quảng cáo.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên A theo quy định của Hợp đồng.
 • Nếu bất kỳ quảng cáo nào của Bên B theo quy định của pháp luật có liên quan phải tiến hành xin giấy phép hoặc thông báo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày chạy quảng cáo, Bên B có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục này trước ngày chạy quảng cáo và cung cấp cho Bên A các giấy phép, chấp thuận liên quan. Trường hợp bất kỳ nội dung quảng cáo nào không đảm bảo yêu cầu này và bị xử lý theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Bên B bằng chi phí của mình phải chịu trách nhiệm giải quyết và bồi thường cho Bên A các thiệt hại thực tế phát sinh liên quan đến vụ việc này.
 • Tuân thủ các quy định về quảng cáo của Bên A đính kèm Hợp đồng này. Trường hợp các quảng cáo Bên B gửi cho Bên A không đúng kích thước, định dạng theo quy định, Bên A sẽ yêu cầu Bên B cung cấp lại hoặc thỏa thuận với Bên B để chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và quy định quảng cáo của Bên A. 
 • Phối hợp với Bên A để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ quảng cáo trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lợi ích của nhau.
 • Bên B có quyền thay đổi nội dung quảng cáo hoặc ngày thực hiện nhưng phải báo trước cho Bên A tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày Bên B thực hiện dịch vụ theo Hợp đồng này.
 • Nếu bên B thanh toán chậm hơn tiến độ đã quy định tại Điều III của hợp đồng thì bên B phải chịu phạt 0.5% tổng giá trị hợp đồng cho mỗi tuần chậm trễ.

ĐIỀU V: TẠM NGƯNG QUẢNG CÁO

    *  Tạm ngưng quảng cáo bởi Bên B

–   Trong trường hợp Bên B đã thanh toán đủ 100% cho dịch vụ nhưng muốn tạm ngưng việc đăng quảng cáo trên website của Bên A, Bên B phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho Bên A đề nghị tạm ngưng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trước ít nhất ba (03) ngày. 

–   Nếu thời gian tạm ngưng vượt quá thời hạn của Hợp đồng thì Bên A có quyền thay đổi giá trị dịch vụ theo chính sách giá của Bên A bằng việc gửi văn bản thông báo cho Bên B. Tuy nhiên, thời gian tạm ngưng không được vượt quá ba (03) tháng kể từ ngày tạm ngưng dịch vụ quảng cáo.

* Tạm ngưng quảng cáo bởi Bên A

–  Bên A sẽ tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho Bên B nếu:

–  Bên B vi phạm các điều khoản quy định trong Hợp đồng Quảng Cáo, các quy định của pháp luật về quảng cáo và Quy định quảng cáo của Bên A. Dịch vụ chỉ được Bên A mở lại sau khi Bên B chấm dứt hành vi vi phạm trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, mọi chi phí khắc phục Bên B phải chịu trách nhiệm.

–  Bên B chậm thanh toán cho Bên A theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này. Dịch vụ chỉ được cung cấp trở lại sau khi Bên B thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho Bên A.

–   Đối với những banner gây ra phản ứng không tốt đối với người dùng thì Bên A sẽ ngừng chạy quảng cáo ngay lập tức và thông báo cho Bên B để thay đổi và chỉnh sửa nội dung quảng cáo.

ĐIỀU VI: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 • Mọi thay đổi, điều chỉnh, hủy bỏ hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản.
 • Sau khi các bên đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thì Hợp đồng được xem là đã thanh lý.

ĐIỀU VII: CAM KẾT CHUNG

 • Hai bên có trách nhiệm thực hiện tốt các điều khoản ghi trong hợp đồng. Không bên nào được đơn phương hủy bỏ Hợp đồng. Trong trường hợp có sự sửa đổi bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng thì cả hai bên sẽ tiến hành  ký các phụ lục Hợp đồng. Các phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng.
 • Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết, khi gặp khó khăn hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác.
 • Bên nào vi phạm những điều khoản trên sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường vật chất theo Quy định của các văn bản Pháp lệnh hiện hành.
 • Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

           ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

       ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                  ( Ký và ghi rõ họ tên)    

5/5 - (3 bình chọn)